בשיתוף משרד ירושלים ומורשת, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים