רשימת איקונים שאובחנו

 • 44= speaker
 • 42=casete
 • 30+’ 50 money
 • 60’tree
 • 61 -66, 70’71 79 back forward…
 • 55pie
 • 54 gift box
 • 56,57,58,59 bar chart
 • 70 , 72 , 75, 77 music
 • 71 pause
 • 95 clock
 • 97 ancor
 • 98 time
 • 100-105 Aa
 • 111- layers
 • 112 squere…..118 table
 • 130+ right / left/ center
 • E7 מדידה
 • E8 מצלמה
 • E9 תמונה
 • E2, 3 מחסרת
 • D1 נעול
 • D2 פתוח
 • D7 מעטפה
 • D4,5 מגדלת
 • C9 מגדלת
 • C8 מידע
 • C7 בית
 • C6 ניווט
 • C4 לב
 • C1, מטרה
 • C2 אוזניות
 • B2 פטיש
 • B3 הורדה
 • B4 עין
 • B9,8 דגל
 • F…. חישוב
87
Edited stations

60
Hours Burnt

70
Hours Burnt

67
Hours Burnt