tree hunt – kfar saba

שביל העצים העירוני

המרחב העירוני הוא מרחב עשיר בתוכן. העצים בכלל ו 45 עצי המורשת של כפר סבא יכולים להיות עוגן קהילתי, אקולוגי וחברתי, לעיר צומחת ומשתנה

-

משחק ניווט

 • Slide Item 1

  Slide Item 1

 • Slide Item 2

  Slide Item 2

 • Slide Item 3

  Slide Item 3

15

עצים

12

שעות עבודה

90

דקות פעילות

2022

שנת הקמה

מאפיינים

ניווט ספורטיבי חינוכי

בפורמט זה מועלות פעילויות אינטראקטיביות מבוססות מיקום על מפה גיאוגרפית (או מאויירת במידה ויש כזו בנמצא) הממותגות תחת “שביל העצים העירוני”.

כל עץ מקום

לכל עץ פעילות אינטראקטיבית בעלת יכולות איכון בGPS.

מדע אזרחי

ביצוע סקרים, חידונים ושיתוף ציבור במידה והמשתתפים בוחרים לנטר את המצב העץ בתמונה.

גמיש

תשתית גמישה המאפשרת לשלב, לפתח ולערוך את חווית המבקר, תוך התאמתה לפרופיל שלו.

אינטרקטיבי

פעילויות משלבות אינטראקציה מגוונת על פי בחירה: העלאת מידע, קבצי קול ווידאו,

הישגי

המשתתפים, בודדים או קבוצות, נדרשים להגיע לכמה שיותר עצים בזמן נתון,

חברתי

בפורמט קבוצתי נוסף אלמנט תחרותי לפעילות. המשתתפים יכולים לשתף כל כרטיסיה/ עץ דיגיטלי ברשתות חברתיות